Oekraïne

Nooit geziene solidariteit 

De goede samenwerking tussen professionele zorgverleners en vrijwilligers kan vleugels geven aan een organisatie. Voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen werken Stad Aarschot, het OCMW en de vzw Bij Ons Thuis nauw samen. 

Op de oproep van Stad Aarschot naar gastgezinnen zijn een 50-tal positieve reacties gekomen. Daarnaast huurt Aarschot een appartementsgebouw met 18 appartementen bestemd voor Oekraïense gezinnen. 

Het OCMW steekt een tandje bij om het administratieve pakket voor alle nieuwe gezinnen in orde te brengen (registratie, leefloon, mutualiteit, vaccinaties, …). Zij staan in nauw contact met de federale diensten in Brussel en zorgen ervoor dat nieuwe gezinnen een goeie woonplaats toegewezen krijgen. 

En Bij Ons Thuis is buddy voor de gastgezinnen en Oekraïense families, zorgt voor logistieke taken (meubels, huisraad, fietspark, vervoer, …), en ondersteunt het OCMW bij de administratie (Nederlandse les, afspraken school, stadhuis, …). Tijdens het weekend of ’s avonds, als de kantoren van het OCMW gesloten zijn, nemen we een deel van hun verantwoordelijkheid over. 

Bij het schrijven van deze tekst hadden we in Aarschot 7 Oekraïense gezinnen opgevangen. 

Het valt ons op dat de Oekraïeners in Aarschot vrij snel een warm nest gevonden hebben. Dat het samenleven tussen gastgezinnen en gasten heel vlot loopt wat toch niet zo evident is als het lijkt. Dat het engagement van alle ondersteunende partijen bijzonder groot is en blijft, en dat iedereen klaar staat om met even veel warmte een volgende groep vluchtelingen op te vangen als dat nodig is. 

We hopen dat de solidariteit die zo sterk is opgeborreld voor deze vluchtelingenstroom uit Oekraïne ook zal blijven borrelen als terug andere groepen vluchtelingen in het vizier komen.

Terugblik