The old lady

De Coronacrisis op zijn meest onwezenlijke hoogtepunt. Iedereen schuilt in zijn bubbel. We zitten buiten een theetje te drinken als de telefoon gaat. Is er bij jullie niemand die voor onze mama kan zorgen. Die is erg ziek en wil graag thuis sterven maar door corona vinden we niemand om er ’s nachts voor haar te zijn. Zainu en Speciosa knikken zonder iets te zeggen.

Om beurten ’s avonds 2 bussen heen, waken bij de old lady, ’s morgens 2 bussen terug, en dan zelf het bed in. Na 5 weken overlijdt de old lady. Speciosa is erbij. Ze is nog altijd erg aangedaan als ze thuis komt.

Een week later is het begrafenis. Er mogen maar 30 mensen aanwezig zijn. De familie heeft 4 van de 30 stoelen voor ons gereserveerd. Speciosa en Zainu zitten op de eerste rij. Een flink deel van de dienst, het meest emotionele deel, in de woorden van haar zoon, gaat over de laatste dagen van de old lady. De laatste dagen, bijgestaan door 2 mensen zonder papieren.

Terugblik